radio targu jiu
Radio Targu Jiu
Aboneaza-te! muzica buna
Recomanda! sport targu jiu
radio gorj
NEWS ALERT:
radio tg jiu

Concursuri »

REGULAMENTUL CONCURSULUI - RADIO TÂRGU JIU TE TRIMITE ÎN VACANŢĂ (1 Iun 2010)

REGULAMENT OFICIAL DE DESFASURARE

RADIO TARGU JIU TE TRIMITE IN VACANTA

CAP.I. DEFINITII


In tot cuprinsul prezentului Regulament, termenii de mai jos vor primi intelesul urmator:

„Organizator” inseamna  S.C. COMIND GORJ S.R.L., inregistrata la Reg Com.  J18/1130/1992, Cod Fiscal RO 2574867, o societate comercială română, date de contact: STRADA ALEXANDRU VLAHUTA, BL.4, SC.1, ET.8, AP.36, TARGU JIU, JUDETUL GORJ, care concepe si stabileste regulile de desfasurare ale Concursului

 

„Ascultatorii” - orice persoana fizica care asculta frecventa Radio Targu Jiu pe perioada campaniei.

“Produse multimedia pentru telefonul mobil” reprezinta o gama de produse si servicii puse la dispozitia ascultatorilor prin comanda SMS. Aceste pot fi logo, ringtone, servicii esoterice.

„Membru al clubului Multimedia” numit in continuare „Membru” este orice ascultator al Radio Targu Jiu care a comandat cel putin un produs multimedia pentru telefonul mobil.

„Codul unic de acces pe site” – reprezinta combinatia de cifre, unica, primita de Client, care ii permite acestuia accesul la rubrica special create pe radiotargujiu,ro, a carui valabilitate este definita de  toata durata campaniei.

“Perioada de extragere” este determinata de cate o luna calendaristica, pe toata durata campaniei.

„Campania” – este loteria publicitara organizata de S.C. COMIND GORJ S.R.L., in scopul stimularii audientelor Radio Targu Jiu, in conditiile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 asa cum a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 650/07.12.2002, care tinde sa stimuleze in randul participantilor speranta castigarii, prin tragere la sorti, a unuia dintre premiile prevazute in prezentul Regulament si in cadrul careia participantilor nu le este impusa in contrapartida nici o cheltuiala directa sau indirecta, suplimentara achizitionarii produselor multimedia pentru telefonul mobil.

„Regulament” inseamna toate si oricare dintre regulile Concursului, in vigoare in orice moment pe parcursul desfasurarii acestuia.


„Numarul de Telefon”- numarul la care clientii au acces pentru a comanda produse multimedia pentru telefonul mobil, dupa cum urmeaza: clientii retelelor de telefonie mobila Cosmote, Orange, Vodafone aflati pe teritoriul Romaniei pot comanda prin transmiterea la numarul scurt rezervat de către Organizator – 1444 a unui SMS care sa contina cuvantul VACANTA

„Participantii la Campanie”- orice „Membru al clubului Multimedia”.


„Pretul produsului multimedia pentru telefonul mobil”- reprezinta suma de bani stabilita in contraprestatia dreptului de a intra in posesia unui produs multimedia pentru telefonul mobil, asupra carora Radio Targu Jiu are drepturi, respectiv de a deveni „Membru al clubului Multimedia”. Pentru participantii din România „Pretul” este de 1,07 EURO, TVA inclus.

CAP.II. CAMPANIA. CONDITII, DURATA ŞI ARIE DE DESFĂŞURARE.

2.1. Campania este acea practica de promovare a Radio Targu Jiu

2.2. Participantilor la Campanie nu le este impusa in contrapartida nicio cheltuiala directa sau indirecta, suplimentara Pretului produsului multimedia pentru telefonul mobil

2.3. Campania va începe pe data 01 iunie 2010, ora 00:00 si se va încheia la data de 31 august 2010, ora 23:59:59. Ea se va desfăşura exclusiv pe teritoriul României

CAP.III. DREPTUL DE PARTICIPARE. INTERDICTII.
3.1. Au dreptul de a participa si pot fi declarati, in urma extragerilor, castigatori ai premiilor prevazute in prezentul Regulament, numai „Membri clubului Multimedia” care au implinit varsta de 18 ani pana la data 01.06.2010.

3.2. Nu au dreptul de participare angajaţii Organizatorului, persoanele sau angajaţii oricăror alte entităţi implicate direct sau indirect în organizarea şi/sau derularea Campaniei, precum şi rudele de gradul I ale tuturor celor menţionaţi mai sus.
3.3. În cazul în care se constată încălcarea prevederilor art.3.2. anterior, tragerea la sorti este anulata de drept. Bunul şi/sau obiectul respectiv va fi reportat pentru tragerea la sorti ulterioară, urmand a fi aplicate dispozitiile art.5.4. de mai jos.
3.4. Prin trimiterea de SMS-uri, membri îşi exprimă acceptul pentru termenii şi condiţiile de participare din prezentul regulament. In cazul in care sunt declarati castigatori, acestora li se va publica numele si localitatea pe www.radiotargujiu.ro şi, dacă este necesar, şi în alte medii de informare.

3.5. Prin participarea la aceasta camapanie, fiecare ascultator isi va da acceptul ca datele sale să fie procesate in baza de date a Organizatorului pe toata durata campaniei.


CAP. IV. PREMIILE RADIO TARGU JIU

4.1. Radio Targu Jiu asigura participarea oricaruia dintre membri la tragerile la sorti

4.2. Obiectul tragerii la sorti lunare este format dintr-un un sejur pentru 2 persoane in Paralia Katerini, pentru 7 nopti

Valoarea totala a premiilor acordate la aceasta promotie este de 990 de Euro (TVA inclus)


Orice modificare privind numarul, natura sau valoarea acestor premii urmeaza a fi adusa la cunostinta publicului pe siteul campaniei www.radiotargujiu.ro, cat si pe alte canale media pe care se paote face promovarea prezentei loterii publicitare.CAP.V. MODUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI. TRAGERILE LA SORTI.
5.1. Fiecare ascultator are posibilitatea de a participa la Campanie si de a deveni castigator al oricaruia dintre Premiile Campaniei

5.2. Pentru a participa la campanie, un ascultator trebuie sa devina „Membru al clubului Multimedia”

5.3. Pentru a deveni „Membru al clubului Multimedia”, un ascultator trebuie sa trimita cel putin un SMS la numarul de telefon 1444, care sa contina cuvantul VACANTA

5.4. Se va primi inapoi un SMS cu detalii, respectiv adresa de unde isi poate descarca continutul pentru telefonul mobil, cat si detalii despre participarea la campanie.

5.5. La tragerea la sorti va fi extras aleator un număr de membri, egal numărului de premii.

5.6. In cazul in care, din orice motive neprevazute in prezentul Regulament, tragerea/tragerile la sorti se anuleaza, atunci premiul va fi  reportat pentru luna urmatoare.Toate aceste incidente, precum si orice alte incidente legate de tragerile la sorti incheiate sau ce urmeaza sa aiba loc, vor fi postate pe site-ul www.radiotargujiu.ro si aduse la cunostinta publicului in cadrul acesteia.

5.7. La extragerea la sorti participa SMS-urile corecte ale tuturor membrilor din perioada de extragere.

5.8. Premiul castigat trebuie revendicat prin modalitatile indicate, in termen de 7 zile de la data extragerii. Nerevendicarea si neridicarea premiului in termenul  precizat duce la anularea acestuia.

5.9. Declararea ca si castigator se face numai in urma furnizarii catre organizator a tuturor datelor de identitate (numele şi adresa completă, seria şi numărul C.I., precum şi codul numeric personal)

5.10. Premiile nu pot fi transformate/ echivalate în bani si nu pot fi date unei terte persoane.

5.11. Toate SMS-surile participante in perioada 01.06.2010 - 31.08.2010 sunt valabile pe toata perioada desfasurarii consursului, mai putin SMS-urile care au fost desemnate castigatoare in perioada extragerilor.


CAP.VI. RIDICAREA PREMIILOR CÂŞTIGATE ÎN CADRUL LOTERIEI PUBLICITARE. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE.
6.1. Pentru a intra în posesia premiilor, fiecare câştigător trebuie să fie disponibil la numărul de telefon de la care a expediat SMS-ul. Castigatorul va fi anuntat la Radio cat si prin SMS/APEL.

6.2. In interval de maxim 7 zile de la data extragerii, Clientul trebuie să contacteze organizatorul, sa faca dovada calitatii sale de membru si sa se prezinte in locatia stabiltia de comun accord cu organizatorul, personal sau prin mandatar cf art.6.4. de mai jos, la data, ora si locatia exacta stabiltia de comun accord cu organizatorul dupa extragere. La data stabilita, acesta este obligat sa prezinte actele de identitate care sa confirme datele transmise Organizatorului.

6.3. Neprezentarea, nejustificata, la data, ora si locatia comunicate si confirmate de catre parti, atrage de drept anularea tragerii la sorti pentru bunul respectiv.
6.4. Câştigătorul poate desemna, pentru a intra in posesia de fapt a premiului un reprezentant împuternicit printr-o procură specială autentificată. În această situaţie, documentele pe care împuternicitul trebuie să le prezinte pentru ridicarea premiului sunt următoarele:
- procura specială autentificată în original

- actul de identitate al persoanei împuternicite

- actul de identitate al castigatorului si copie.


CAP. VII. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
7.1. În conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protecţia datelor personale, organizatorii îşi asumă obligaţia de a nu face disponibile către terţi în niciun fel datele personale ale participanţilor

7.2. Organizatorul nu-şi asumă niciun fel de răspundere în cazul în care participanţii îşi trimit datele personale în mod eronat.

7.3. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi Legii nr. 365/2002 privitoare la protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Organizatorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă datele personale ale abonaţilor. Scopul colectării datelor este informarea participanţilor şi asigurarea datelor pentru serviciile proprii de marketing şi publicitate ale societăţii.
7.4. Pentru participarea la câştigarea premiilor existente, este necesar ca abonaţii să furnizeze datele solicitate, acestea fiind necesare identificării lor în caz de obţinere a unuia dintre premiile stabilite. Refuzul lor de a le furniza nu se conformează cerinţelor regulamentului concursului şi determină astfel anularea dreptului de a intra în posesia premiilor.


CAP.VIII. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORILOR

Organizatorul si clientii modalitatilor de abonare declara si recunosc ca, in orice :
8.1. Organizatorul nu-şi asumă nicio răspundere cu privire la incapacitatea unor persoane de a accesa liniile telefonice puse la dispoziţie şi cu privire la nefuncţionarea aparatelor telefonice sau nefunctionarea, din orice motiv, a liniilor telefonice.
8.2. Organizatorul nu-şi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate de către operatorii de telefonie, administratorul bazei de date sau de către membri.

8.3. clientii nu vor solicita, în nicio modalitate, niciun fel de reparare materială ori de orice altă natură şi că nu vor formula plângeri/sesizări împotriva Organizatorului şi/sau furnizorului de serviciu în următoarele situaţii în care: mesajele nu ajung la Organizator din cauza unor erori de trimitere, trafic şi/sau gestionare în servere; mesajele ajung în altă formă/format de natură a face imposibila identificarea mesajului şi, implicit, participarea la tragere la sorti; mesajele ajung cu o întârziere nejustificată, din cauza unor probleme tehnice şi/sau de trafic; există erori de conectare la reţea şi/sau la serviciu; serviciul devine indisponibil sau se restrânge în teritoriu/aplicaţii din cauze de forţă majoră şi/sau revizii tehnice neaşteptate;

8.4.De asemenea Organizatorul nu raspunde in cazul in care o alta persoana in afara de titularul abonamentului trimite SMS

8.5. răspunderea Organizatorului nu poate fi reţinută, iar utilizatorul nu va formula niciun fel de cerere/plângere/sesizare, dar fără a se limita la acestea, împotriva Organizatorului, in cazul aparitiei, pe parcursul Campaniei, a oricaror probleme tehnice/de comunicare/transfer de date, apărută ca urmare a unei utilizări incorecte a reţelei/terminalului şi/sau ca urmare a zonei (exemplu: între clădiri înalte, în subsoluri – situaţii de ecranare), în care se află utilizatorul în momentul accesării serviciului.
8.6. În cazul în care mesajele SMS nu sunt primite din cauza reţelei GSM/ Numerele de Telefon nu pot fi apelate din cauza unor defecţiuni care ţine de terţi, organizatorul nu-şi asumă nicio responsabilitate. Fiecare utilizator răspunde în totalitate în legătură cu orice problemă care poate să apară în legătură cu situaţia abonamentului sau proprietatea retelei telefonice. Organizatorul nu răspunde de eventualele defecţiuni tehnice, de incompatibilitate privind diferitele tipuri de modele de aparate GSM sau de orice alte probleme ce pot apărea în legătură cu aspectele software sau hardware.


CAP.IX. IMPOZITE ŞI TAXE:
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu legea 571/ 2003, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.
CAP.X. DISPOZITII FINALE. MODIFICARI SI COMPLETARI ALE REGULAMENTULUI.
Acest Regulament prezintă condiţiile în care se pot câştiga unul sau mai multe dintre premiile acordate. Devenirea de membru în timpul acestei campanii înseamnă aderarea necondiţionată şi irevocabilă la termenii acesteia.
Prin utilizarea modalitatilor de abonare prevazute in prezentul document, orice membru se supune neconditionat termenilor si conditiilor Regulamentului.
Prezentul regulament si oricare dintre prevederile lui pot fi completate şi modificate unilateral de către organizator, cu singura conditie a aducerii la cunostinta publicului prin postarea pe site-ul www.radiotargujiu.ro.
Completarile si/sau modificarile se pot referi inclusiv la suplimentarea sau reducerea, după caz, a numărului/ naturii/ valorii premiilor.

Daca, din ratiuni economice sau organizatorice (de marketing), organizatorul considera ca , continuarea Campaniei devine nejustificata sau impovaratoare, ori scopul in vederea caruia a fost initiata nu mai poate fi atins, fara a fi necesara o motivare din partea acestuia, poate decide, in orice moment al Campaniei, dar nu inainte de finalizarea unei editii deja incepute a unei Perioade de extragere, incetarea Campaniei. Intr-o astfel de situatie, nicio persoana nu poate invoca producerea vreunui prejudiciu sau nerealizarea vreunui beneficiu.

Prezentul regulament este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul de internet www.radiotargujiu.ro.

 


mergi sus
Campanii sociale
Concursuri cu premii
muzica tg jiu
nouati muzicale
muzica tg jiu
nouati muzicale
muzica tg jiu
nouati muzicale
cultura in gorj program liber targu jiu
REZUMATUL ZILEI
pensiuni in gorj
evenimente targu jiu Citeste mai mult...
cultura in gorj program liber targu jiu
ȘTIRI LOCALE
pensiuni in gorj
evenimente targu jiu Citeste mai mult...
cultura in gorj program liber targu jiu
ȘTIRI DIN SPORT
pensiuni in gorj
evenimente targu jiu Citeste mai mult...
cultura in gorj program liber targu jiu
ȘTIRI NAțIONALE
pensiuni in gorj
evenimente targu jiu Citeste mai mult...
cultura in gorj program liber targu jiu
ȘTIRI ECONOMICE
pensiuni in gorj
evenimente targu jiu Citeste mai mult...
cultura in gorj program liber targu jiu
MONDEN
pensiuni in gorj
evenimente targu jiu Citeste mai mult...
cultura in gorj program liber targu jiu
JURNALE RTJ
pensiuni in gorj
13 Iun 2016 » Jurnalul prânzului
24 Mai 2016 » Rezumatul Zilei
23 Mai 2016 » Rezumatul Zilei
13 Mai 2016 » Jurnalul prânzului - ora 12:00
12 Mai 2016 » Rezumatul Zilei
evenimente targu jiu Citeste mai mult...

Energia Rovinari     Sport pur.Si simplu     Pandurii Tg Jiu


Gorj News Total Baschet

Proiecte
RADIO TONIC
Acum la Radio Târgu Jiu:
RADIO TONIC
Urmează:
Fresh Music (23:00)

Credeti in reformarea clasei politice?

noutati targu jiu
Va rugam asteptati...

Materiale pentru constructii

Calea spre succes
Cel mai beton
Idei noi. Solutii complete
Gorj TV
Voltaj  - De La Capat
1
Voltaj
De La Capat
Magic - Rude
2
Magic
Rude
DJ Sava - Bailando
3
DJ Sava
Bailando
Macklemore & Ryan Lewis ft Ray Dalton - Can`t Hold Us
4
Macklemore & Ryan Lewis ft Ray Dalton
Can`t Hold Us
Trey Songz - Na Na
5
Trey Songz
Na Na
AronChupa - I´m An Albatraoz
6
AronChupa
I´m An Albatraoz
Shakira ft Rihanna - Can´t Remember To Forget You
7
Shakira ft Rihanna
Can´t Remember To Forget You
Eelke Kleijn - Mistakes I´ve Made
8
Eelke Kleijn
Mistakes I´ve Made
OneRepublic - Counting Stars
9
OneRepublic
Counting Stars
Katy Perry - Dark Horse
10
Katy Perry
Dark Horse
Rihanna, Mikky Eko - Stay
1
Rihanna, Mikky Eko
Stay
Pink - Just give me a reason
2
Pink
Just give me a reason
Tiziano Ferro  - Il regalo piu grande
3
Tiziano Ferro
Il regalo piu grande
Eric Clapton - Autumn leaves
4
Eric Clapton
Autumn leaves
Michael Bolton - That s what love is all about
5
Michael Bolton
That s what love is all about
New entry
Bruno Mars - Talking to the moon
6
Bruno Mars
Talking to the moon
Julio Iglesias - Que se rompa la noche
7
Julio Iglesias
Que se rompa la noche
New entry
Vanessa Williams - Colours of the wind
8
Vanessa Williams
Colours of the wind
Barry Manilow - Can t smile without you
9
Barry Manilow
Can t smile without you
Ultimele comentarii adaugate:
Calin in 15 Feb 2017 - 16:34:36
Energia hidro este energie ieftina??! Ce poate fi mai scump decat sa pierzi un intreg [..]
Dan Radu Serban in 3 Feb 2017 - 10:11:49
Primarul din Targul Jiu Stie de acest sacrilegiu ?
un tanar in 25 Ian 2017 - 19:53:26
mitrescu si manu tomescu..."ultimi veniti, vor fi primi plecati"...in septembrie au fost [..]
Grigoras in 23 Ian 2017 - 17:59:05
...soferi indolenti, dar din cauza autoritatilor indolente, care nu asigura locuri de [..]
andu in 20 Ian 2017 - 15:07:34
Ce minte soferul, cica batrani alergand auzi :)) hai ca asta e buna. Bai prostule, asta [..]
gogu in 15 Ian 2017 - 16:49:57
ma bucur ptr roscovanul de BOLBOSI ,oare cine ii ia locul ???
Neimportant in 6 Dec 2016 - 07:48:23
Din păcate zona Narciselor este plină de cai, șoseaua către cartierul ANL din zona [..]
Andrei in 14 Nov 2016 - 11:48:18
O dovada ca nu are nimic de-a face cu judetul si oamneii de aici! Si daca va ajunge [..]
Marian in 7 Nov 2016 - 17:16:15
Suna bine ca nu ii cunoaste pe mafiotii din Gorj. Ei se cunosc bine intre ei ... si le [..]
Mihai Petrescu in 7 Nov 2016 - 15:45:58
Foarte bine ca nu-i stie, o dovada in plus ca n-are nimic de-a face cu toti talharii [..]
Marasescu Dumitru in 7 Oct 2016 - 04:57:30
acest program nu poate fi pentru o persoana fizica oarecare,decat prin relatii cu [..]
Carla in 1 Oct 2016 - 12:55:38
De ce nu da ciolos din buzunarul lui ca are salariu mare nu ca noi anarsti care nici [..]
Elena in 5 Sep 2016 - 16:35:54
Acest bărbat era angajat la remax chimicale Olt ca electrician si i sa încheiat [..]
Luminita in 5 Sep 2016 - 11:11:52
Cu aceasta ocazie domnul primar poate va reusi sa vorbeasca cu directorul Muzeului [..]
cucu mariana in 1 Sep 2016 - 14:22:42
Imi este rusine, imi este...nu stiu ce mai imi este dar nu-mi vine sa cred ceea ce [..]
elvira godeanu
Termeni si conditii de utilizare a site-ului

© 2009 Radio Targu Jiu. Toate drepturile rezervate.
asculta radio tg jiu live
Restaurant Ambasador
Join us on Facebook