Sute de locuri, la şcolilemilitare

111

Pentru tinerii care vor să urmeze cursurile unui colegiu militar, există sute de locuri, scoase la concurs de Ministerul Apărării Naţionale. Acestea sunt disponibile în instituţii de învăţământ post-liceal. Condițiile sunt ca băieții şi fetele, care au absolvit liceul, să aibă diploma de bacalaureat sau să fie elevi în an terminal. Tinerii,care au absolvit învăţământul liceal cu diploma de bacalaureat sau sunt elevi în ultimul an, pot opta pentru locurile scoase la concurs de Ministerul Apărării Naţionale. Pentru anul de învățământ 2018-2019, sunt disponibile urmatoarele locuri:

-ŞcoalaMilitară de MaiştriMilitarişiSubofiţeri a ForţelorTerestre *Basarab I* din Piteşti -650 de locuri, din care 323 pentrumaiştrimilitarişi 327 pentrusubofiţeri,

-ŞcoalaMilitară de MaiştriMilitarişiSubofiţeri a ForţelorAeriene *TraianVuia* din Boboc-291 de locuri, din care 226 pentrumaiştrimilitarişi 65 de subofiţeri,

-ŞcoalaMilitară de MaiştriMilitari a ForţelorNavale *Amiral I. Murgescu din Constanţa 110 locuri.

Potenţialii candidaţi trebuie să aibă vârsta de cel mult 30 ani pentru maiştri militari şi 35 de ani pentru subofiţeri. Învăţămîntul militar este învăţământ de stat, gratuit. La prezentarea la Centrul Militar Judeţean Gorj, candidaţii vor fi informaţi cu privire la etapele pe care le presupune procesul de recrutare, precum şi conţinutul dosarului de candidat.