Ajutoare de încălzire pentru târgujieni

270

Începând cu data de 19 octombrie, târgujienii își pot depune cereri pentru obținerea ajutorului de încălzire. Aceste ajutoare sunt adresate persoanelor sau familiilor cu un venit net ce nu depășește suma de 750 de lei pe membru. Cererile pot fi depuse la Clubul Vârstei a III-a din strada Olteniței sau la cel situat pe strada Mioriței și trebuie însoțite de actele doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate, precum și actele doveditoare privind locuința sau bunurile acestora.

Formularele de cerere și declarația pe propria răspundere vor fi puse la dispoziția solicitanților începând cu data de 19 octombrie.