Cardul de sănătate, obligatoriu de la 1 octombrie

343

De la 1 octombrie, cardul de sănătate redevine obligatoriu. Potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, excepție fac consultațiile la distanță. Cardul de sănătate se va folosi în toate situațiile în care pacientul se deplasează fizic la unitate medicală pentru a primi servicii medicale, pentru a avea o evidență cât mai exactă și a gestiona cât mai eficient fondurile din sistem. Consultațiile la distanță rămân o alternativă benefică, atât pentru pacienți cât și pentru medici, prin care se asigură accesul la tratamentele necesare fără a se expune riscului de infectare.

De asemenea, s-a prelungit până la data de 31 decembrie 2020 termenul de valabilitate pentru următoarele documente a căror valabilitate expiră până la această dată:

– biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare;
– biletele de trimitere pentru specialități paraclinice;
– recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive – ce se depun/se transmit la casa de asigurări de sănătate;
– deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor și dispozitivelor asistive.