Servicii medicale noi în cabinetele medicilor de familie

276

193 de medici de familie au intrat în relaţie contractuală cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Gorj. În pachetul de bază de servicii medicale, au fost introduse măsuri noi, ce vor fi luate de medicii de familie- eliberarea de adeverinţe pentru încadrarea în muncă a persoanelor aflate în şomaj, -eliberarea fişei sintetice pentru copilul încadrat sau care urmează a fi încadrat în grad de handicap, -administrarea de medicamente intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil. Noul contract mai conţine şi prevederi referitoare la documentaţia trimisă de medicii de familie caselor de sănătate, precum şi alte prevederi privind debirocratizarea unor proceduri de contractare pentru medicii care dau reţete.