Start pentru programul Rabla Plus

884

Programul Rabla Plus 2018 a inceput ieri. Administratia Fondului pentru Mediu a anuntat ca, incepand din 26 martie, s-a dat startul inscrierilor in program, pană pe data de 28 septembrie a acestui an. Programul Rabla Plus pentru perioada 2017-2019 este reglementat prin Ordinul Ministrului Mediului, pentru aprobarea Ghidului de finantare a programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră in transporturi. Prin acest program, se încearcă promovarea vehiculelor rutiere nepoluante si eficiente din punct de vedere energentic.