UCB organizează tabere studențești

682

Pentru vara anului 2017, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu pune la dispoziţia studenţilor un număr de 32 de locuri gratuite în taberele studenţeşti din staţiunile Costineşti , Eforie Sud şi Paltinis.

Beneficiarii pot fi studenţi înmatriculaţi la forma de învăţământ de zi, ce sunt finanţaţi de la bugetul de stat, din ciclurile licenţă şi masterat, integralişti, în vârstă de până la 35 de ani, în conformitate cu Legea Tineretului 350/2006. Excepţie de la criteriul de integralitate fac cazurile sociale, respectiv studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10 000 de locuitori şi cei care beneficiază de burse sociale.

Repartizarea celor 32 de locuri, pe facultăţi, s-a realizat în mod proporţional cu numărul de studenţi înscrişi la cursurile de zi şi înmatriculaţi pe locurile finanţate de la bugetul de stat, după cum urmează:

  • Facultatea de Inginerie si Dezvoltare Durabila- 12 locuri (8 la Costinești, 3 la Paltinis, 1 la Eforie Sud);
  • Facultatea de Științe Economice – 9 locuri (8 la Costinești, 1 la Eforie Sud);
  • Facultatea de Stiinte ale Educatiei si Management Public – 5 locuri (3 la Costinești, 2 la Eforie Sud);
  • Facultatea de Stiinte Juridice- 2 locuri (2 la Costinesti)
  • Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale – 4 locuri (4 la Costinești), transmite UCB într-un comunicat de presă.